Faktory výrobní

faktory výrobní – výrobní činitelé, výrobní vstupy. Podle klasické ekon. teorie jsou 3 zákl. f.v.: půda, práce a kapitál. Moderní pojetí k nim přiřazuje ještě jeden faktor, kterým je podnikatelství, někdy organizace nebo management. Půda a práce jsou označovány za primární f.v., kapitál musí být nejprve vyroben v předchozím výrobním procesu. Ze s-gického hlediska se tyto ekon. kategorie vztahují na určité formy kontroly, jako jsou vlastnická práva, moc apod. (T. Parsons).

factors of production facteurs de la production Produktionsfaktoren fattori produttivi

Nataša Bayerová