Kapitál

kapitál – (z něm Kapital, to z lat. capitalis, od caput = hlava) – vedle práce a půdy třetí výrobní faktor v nár. ekonomii. Tvorba k. charakterizuje moderní společnosti. V tradičních společnostech jsou hosp. přebytky spotřebovávány ve formě darů, svátků, náb. rituálů apod. K. má 2 zákl. formy: 1. fyzický k. (hmotné statky dlouhodobého užití, jichž se používá k výrobě dalších statků: budovy, továrny a domy, zařízení a zásoby hotových produktů a meziproduktů); 2. finanční k., což jsou cenné papíry. Nároky podniků na k. rostou s technol. pokrokem, protože se neustále zvyšují náklady na výzkum a produkci. V konečném důsledku to vede ke koncentraci a k vytváření velkých podniků, které jsou jako jediné schopné unést hosp. rizika spojená s inovací. Procesy koncentrace v ekonomii jsou zároveň koncentrací ekon. moci. Kapitálový trh je trhem, kde se obchoduje cennými papíry jako představiteli fyzického k. a peněžního k.. V přeneseném smyslu se pojem k. používá i pro vyjádření kult., soc. a psych. dispozicí (viz kapitál kulturní, kapitál sociální, kapitál lidský).

capital capital Kapital capitale

Nataša Bayerová