Kapitál lidský

kapitál lidský – zásoba znalostí a dovedností ztělesněných v lidech určitého státu, žijících na určitém území. Je výsledkem tradice, vzdělání a poznatků získaných praxí. Ekon. teorie k.l. interpretuje vzdělání jako investici do pracovní síly, srovnatelně např. s investicí do výrobního zařízení, a zabývá se otázkami investování času a peněz do zlepšování kvality pracovníků odbornou přípravou a vzděláním. Zdůrazňuje, že profese, které vyžadují větší vzdělání, musí být více placené, pokud chtějí přitáhnout dostatečné množství pracovníků, protože pracovníci očekávají návratnost investice do k.l. V podobném významu jako k.l. se používá pojem lidský potenciál.

human capital capital humain Humankapital capitale umano

Literatura: Peterson, W. L.: Principles of Economics MICRO. University of Minnesota 1989; Samuelson, P. A.Nordhaus, W. D.: Ekonomie. Praha 1991.

Irena Keményová