Zákony Engelovy

zákony Engelovy – empir. pravidla vyvozená z analýzy rodinných účtů, spojovaná s matem. modely poptávky ve snaze postihnout podrobné změny ve spotřebě. Jejich autorem je Ernst Engel (Die Lebenshaltung belgischer Arbeitenfamilien, článek v Bulletin de l'Institut international de statistique, 1985). První z.E. vyjadřuje relaci mezi důchodem domácností, kde se záliby neliší, a výdaji na potraviny při neměnných cenách: výdaje na potraviny rostou pomaleji než důchod. Tato tendence se interpretuje také jako relativní pokles výdajů na potraviny při růstu důchodu. Druhý z.E. říká, že procento výdajů na odívání zůstává přibližně stejné, ať je důchod jakkoli vysoký. Třetí z.E. tvrdí totéž o výdajích za byt, otop a světlo. Čtvrtý z.E. praví: čím větší je důchod, tím větší je procento různých výdajů na kulturní potřeby, zábavu apod. V ekonometrii se používají též tzv. Engelovy křivky.

Engel's laws lois d'Engel Engelsche Gesetze leggi di Engel

Literatura: Samuelson, P. A.Nordhaus, W. D.: Ekonomie. Praha 1991; Stigler, G.: Essays in the History of Economics. Chicago, London. 1965.

Marie Cikánková