Znárodnění

znárodnění – též nacionalizace – proces přeměny soukromých podniků na podniky státní. Částečné z. bývá používáno ke státní regulaci v případě potřeby ochrany spotřebitelů před monopoly. Typické je zejm. pro země záp. Evropy, zatímco v USA se dává přednost regulaci monopolních odvětví. Obecně je z. považováno za méně efektivní, ale existují případy, kdy jsou znárodněné firmy mnohem efektivnější než obdobné regulované firmy. V Československu bylo první částečné z. provedeno v r. 1945, kdy byly znárodněny doly, velké průmyslové podniky, banky a pojišťovny. Druhá etapa téměř úplného z. proběhla po únoru 1948. Z., zejm. ve velké míře, resp. úplné, není jen ekon., ale i, nebo především polit. aktem s mnoha soc. důsledky, protože mění systém vztahů vlastnictví, strukturu moci i soc. strukturu. Přímá vazba mezi typem státního zřízení a z. však neexistuje (i v totalitních režimech může být různá míra z.).

nationalization nationalisation Verstaatlichung nazionalizzazione

Literatura: Stiglitz, J. E.: Economics of the Public Sector. 1988.

Irena Keményová