Zoroastrismus

zoroastrismus – náboženství, jehož název je odvozen od Zarathuštry, v pořečtělém tvaru Zoroasthra, staroperského proroka a hlasatele nové náb. obrody. Zařazení z. mezi světová náboženství je sporné a sporná je i doba jeho vzniku. Zarathuštra působil buď v 7. nebo v 8. st. př. n. l. (jiné prameny uvádějí, že o 2 st. dříve). Tento prorok vystupoval proti tehdejšímu polyteismu a obřadnictví, hlásal monoteismus (v tomto směru je někdy přirovnáván k starozákoním prorokům). Největší rozkvět z. byl v 3.–7. st. n. l. Poté se většina věřících usadila v Indii, kde se nazývají Pársové. Blízký vztah k z. mají Jezidové, což je sekta směšující prvky z., křesťanství a islámu. Podle původní ideje z. je jeden Bůh stvořitel – Ahura Mazda (odtud druhý název pro z. – mazdismus), později též nazývaný jménem Ormuzd. Posvátnou knihou z. je Avesta. Z. prošel během několika st. velkými změnami, sílily tendence dualistické; idea boje dobrého Boha (Ormuzda) proti zlým démonům, v jejichž čele stojí Ahriman. Předpokládá se vliv z. na autory Starého zákona i pronikání jeho dualistických prvků do různých náb. systémů, spec. do gnosticismu a manicheismu.

Zoroastrianism zoroastrisme Zoroastrismus zoroastrismo

Ladislav Hora