Zpevňování sociální

zpevňování sociální viz odměna a trest, sankce