Informace

Verze z 10. 11. 2018, 20:18, kterou vytvořil ZRN (diskuse | příspěvky) (Přidána poslední věta Viz též heslo informace a komunikace v historickém Malém sociologickém slovníku (1970))
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

informace – (z lat. informare = utvářet mínění) – obecně jakékoliv sdělení, zpráva či údaj, v odborné terminologii kvantifikovatelná veličina vyjadřující míru entropie systému a její změny, kvalitu přenosu obsahu sdělení (viz též entropie), strukturální jednotku umožňující interakci přirozených struktur a jejich vývoj (v biologii, genetice). S-gie tento pojem explicitně nedefinovala, pracuje s ním ale běžně: 1. v jeho obecném pojetí ve smyslu údaje či výroku o nějaké skutečnosti bez ohledu na jeho poznatkový přínos; 2. v užším pojetí ve smyslu sdělení přesahujícího rámec dosavadních poznatků. Zákl. funkci má pojem i. v teoriích soc. komunikace, zejm. v souvislosti s tvorbou umělých komunikačních konstruktů (kódování, přenos a dekódování i.). Na pojmu i. jsou založeny některé koncepty postindustriální společnosti, spec. informační společnosti.

information information Information, Nachricht informazione

Literatura: Ashby, W. R.: (1956) Kybernetika. Praha 1961; Lamser, V.: Komunikace a společnost. Praha 1969; Wiener, N.: (1954) Kybernetika a společnost. Praha 1963.

Václav Šamonil


Viz též heslo informace a komunikace v historickém Malém sociologickém slovníku (1970)