KBCSg:Večerník Jiří

Večerník JiříKnižní bibliografii české sociologie

CHARVÁT, František; LINHART, Jiří; VEČERNÍK, Jiří. Some theoretical remarks to the scanning of the principles and results of the studies on status inconsistency effects. 1. vyd. Toronto: Institute for Philosophy and Sociology, 1974. 12 s.
CHARVÁT, František; VEČERNÍK, Jiří. Třídy a vrstvy v buržoazní sociologii. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1978. 249 s.
CHARVÁT, František; LINHART, Jiří; VEČERNÍK, Jiří. Sociálně třídní struktura Československa: vývoj, data, srovnání. 1. vyd. Praha: Horizont, 1978. 217 s.
VEČERNÍK, Jiří. Problémy sociologie spotřeby. Praha: Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV, 1971. 204 s.
MATĚJŮ, Petr; SCHNEIDER, Ondřej; VEČERNÍK, Jiří (eds.). Proč tak těžko...?: výroční publikace Institutu pro sociální a ekonomické analýzy ISEA. Praha: Institut pro sociální a ekonomické analýzy, 2003. 114 s. ISBN 80-903316-0-2.
NEŠPOR, Zdeněk R.; VEČERNÍK, Jiří (eds.). Socioekonomické hodnoty, politiky a instituce v období vstupu České republiky do Evropské unie. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006. 278 s. ISBN 80-7330-085-0.
VEČERNÍK, Jiří, Olga NEŠPOROVÁ, Martina MYSÍKOVÁ, Vladimír BENÁČEK, Eva MICHALÍKOVÁ a Zdeněk R. NEŠPOR. Individuals and households in the Czech Republic and CEE countries. Prague: Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2010. 218 s. ISBN 978-80-7330-186-6.
VEČERNÍK, Jiří a Martina MYSÍKOVÁ. Chudoba v České republice: kritický pohled na evropské ukazatele. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2015. 113 s. ISBN 978-80-7330-283-2.
VEČERNÍK, Jiří. Práce, hodnoty, blahobyt: české reálie v evropském kontextu. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2016. 415 s. ISBN 978-80-7330-295-5.
VEČERNÍK, Jiří a Martina MYSÍKOVÁ. Jací jsme rovnostáři?: výdělky, příjmy a situace domácností v Česku v porovnání s Evropou. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2017. 114 s. ISBN 978-80-7330-306-8.
VEČERNÍK, Jiří. Economic inequalities old and new: the Czech case. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1994. 27 s. ISBN 80-901674-5-4.
VEČERNÍK, Jiří. Household incomes and social policies: the Czech Republic in the period 1989-1995. Praha: Foundation START, 1995. 52 s.
VEČERNÍK, Jiří. Markets and people: the Czech reform experience in a comparative perspective. Aldershot: Avebury, 1996. 294 s. ISBN 1-85972-406-X.
VEČERNÍK, Jiří. Změny na trhu práce a v materiálních podmínkách života v České republice v období 1989-1995. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1996. 82 s.
VEČERNÍK, Jiří. Privatizace, formování středních tříd a postoje populace. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1997. 50 s. ISBN 80-85950-22-7.
VEČERNÍK, Jiří. Občan a tržní ekonomika: příjmy, nerovnosti a politické postoje v české společnosti. Praha: Lidové noviny, 1998. 327 s. ISBN 80-7106-235-9.
VEČERNÍK, Jiří (ed.); MATĚJŮ, Petr (ved. týmu). Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. 1. vyd. Praha: Academia, 1998. 364 s. ISBN 80-200-0703-2.
VEČERNÍK, Jiří. Distribution of income in the Czech Republic in 1988-1996: readjustment to the market. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. 30 s. ISBN 80-85950-61-8.
VEČERNÍK, Jiří; MATĚJŮ, Petr (eds.). Ten years of rebuilding capitalism: Czech society after 1989. 1st ed. Praha: Academia, 1999. 367 s. ISBN 80-200-0774-1.
VEČERNÍK, Jiří. Earnings disparities in the Czech republic: evidence of the post decade and cross-national comparison. Ann Arbor: Davidson Institute, 2001. 29 s.
VEČERNÍK, Jiří. From needs to the market: changing inequality of household income in the Czech transition. Ann Arbor: The Davidson Institute, 2001. 26 s.
VEČERNÍK, Jiří. Labour market flexibility and employment security: Czech Republic. 1st pub. Geneva: International Labour Office, 2001. 95 s. ISBN 92-2-112750-8.
VEČERNÍK, Jiří. Mzdová a příjmová diferenciace v České republice v transformačním období. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 66 s. ISBN 80-85950-55-3.
VEČERNÍK, Jiří. Work and job values in CEE and EU countries. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 50 s. ISBN 80-7330-036-2.
VEČERNÍK, Jiří. Structural tensions in the interface between the labour market and social policy in the Czech Republic. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 87 s. ISBN 80-7330-058-3.
VEČERNÍK, Jiří (ed.). The Czech labour market: changing stuctures and work orientations. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2007. 164 s. ISBN 978-80-7330-132-3.
VEČERNÍK, Jiří. Czech society in the 2000s: a report on socio-economic policies and structures. 1st ed. Prague: Academia, 2009. 286 s. ISBN 978-80-200-1750-5.