Loajalita

Verze z 10. 12. 2017, 18:54, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (import na produkční server)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

loajalita – (z fr. loyal = zákonný, to z lat. lex = zákon) – věrnost či oddanost směrovaná vůči konkrétní osobě či vůči neosobní organizaci. L. je vždy založena na autoritě, a to bez ohledu na to, od čeho je autorita odvozována. L. předpokládá dobrovolnost, tedy možnost volby ze strany toho, kdo ji prokazuje. Zároveň se však zpravidla pojí s emotivním rozměrem, který tuto volbu zužuje. Posun l. od osoby panovníka na celou instituci veř. moci jako takové sehrál význ. úlohu při konstituování státní moci. Prvek l. patří ke konstitutivním složkám všech forem klientelismu. Působí také ve zobecněné podobě – výlučná l. vůči vlastnímu národu je součástí umírněného nacionalismu i vyhroceného šovinismu. Jistá míra l. tvoří součást všech typů soc. vazeb, které nejsou založeny na jednorázových, čistě účelově kalkulovaných kontraktech. V tomto smyslu slouží kategorie l. sociologům k vystižení povahy vztahů pospolitostního typu v opozici ke vztahům založeným na prostém egoismu zúčastněných.

loyalty loyalisme, loyauté Loyalität lealismo

-- Jan Keller