Přemístění cílů

Verze z 11. 12. 2017, 18:03, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

přemístění cílů – pojem, jehož pomocí analyzuje R. K. Merton mechanismus byrokratických dysfunkcí (viz též byrokracie). Jedná se o situaci, kdy dodržování úředních pravidel, jež bylo původně zamýšleno pouze jako pomocný prostředek k zajištění bezchybného chodu správních organizací, úřadů, se proměňuje v účel sám o sobě. V důsledku p.c. se původně instrumentální hodnota stává nejvyšší hodnotou úředníka. Výsledkem je jeho naprostá neschopnost přizpůsobovat se realitě. P.c. je org. doprovodem mentality úředníků, ve které dominuje „trénovaná neschopnost“ (pojem T. B. Veblena). Operace p.c. vede k tomu, že organizace se stávají především místem prebendálního zajištění svých zaměstnanců, teprve ve druhé řadě mohou sloužit jako nástroj naplnění těch cílů, pro které původně vznikly. Mertonovu koncepci dovádí do důsledků I. Illich, když hovoří o kontraproduktivitě organizací. Školy se v důsledku p.c. stávají místem, odkud se šíří nevědomost, nemocnice se stávají zdrojem šíření infekcí a armáda agentem ohrožujícím stát. Ekonomové neoliberalismu využívají v polemikách se stoupenci silného státního sektoru argument „internality“, který je ekon. vyjádřením principu p.c., klade důraz na nákladnost provozu velkých formálních organizací a na neekonomičnost jejich činnosti.

displacement of objectives déplacement des objectifs Übertragung der Ziele spostamento di obiettivi

Literatura: Illich, I.: Une société sans école. Paris 1971; Merton, R. K.: Social Theory and Social Structure. Glencoe 1949.

Jan Keller