Dysfunkce

dysfunkce – (z řec. dys = vadný, špatný, rozrušený; functio = činnost) – pojem zavedený R. K. Mertonem pro označení negativních důsledků vědomých lidských činností na určitý sociální systém a jeho sociální strukturu. Tyto negativní důsledky mohou být záměrné nebo nevědomé. Merton a další autoři ukázali, že většina soc. činností a institucí má dysfunkcionální, většinou ovšem nezamýšlené důsledky jednání. Např. produkce elektrické energie na bázi fosilních paliv má evidentní nezamýšlený dysfunkcionální důsledek v podobě zplodin, exhalátů atd. Většina negativních ekologických efektů, tedy d., je původně skutečně nezamýšlená. K. T. Erickson ukázal, že i bankovní loupež, která je evidentně vědomě dysfunkcionální alespoň ve vztahu k dvěma systémům (banka a společnost), může být nezamýšleně eufunkcionální (viz eufunkce) ve vztahu k dalšímu subsystému, např. právnímu řádu: informace o loupežích posilují totiž autoritu porušované normy. Určité části systému fungují v určitém čase eufunkcionálně, v jiném čase dysfunkcionálné, příp. jsou v eufunkcionálním vztahu k jedné skupině subsystémů a v dysfunkcionálním vztahu k jiné.

dysfunction dysfonctionnement Dysfunktion disfunzione

Literatura: Erickson, K. T.: Notes on the Sociology of Deviance. In: Rubington, E.Weinberg, M. S. eds.: Deviance. New York 1981; viz též funkce.

Miloslav Petrusek