Eufunkce

eufunkce – (z řec eu = dobře; lat. functio = ukončenost) – pozitivní důsledek určitých lidských činností, existence určitých soc. faktů nebo působení určitých institucí či skupin na celek daného sociálního systému nebo jeho sociální strukturu. Pojem e. zavedl Robert K. Merton proto, aby pojem funkce nebyl jako pozitivní důsledek lidských aktivit jednoznačně interpretován. Merton upozornil na to, že funkcionálně relevantní jsou přirozeně i negativní efekty, a proto pojem funkce, který byl původně chápán jako synonymum e., redefinoval tak, že mu dal význam neutrální (jakýkoliv důsledek činností). Rozlišil pak kval. důsledky pozitivní a negativní a označil je specif. termíny. Nešlo jenom o terminologický krok. Tím, že byl zaveden pojem dysfunkce, který je k pojmu funkce komplementární, stala se funkcionalistická perspektiva přitažlivější i pro jiné, nefunkcionalistické s-gické koncepce.

eufunction eufonction Eufunktion eufunzione

Literatura: viz funkce, dysfunkce.

Miloslav Petrusek