Pilotáž

Verze z 10. 11. 2018, 20:18, kterou vytvořil ZRN (diskuse | příspěvky) (Přidána poslední věta Viz též heslo pilotáž v historickém Malém sociologickém slovníku (1970))
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

pilotáž – (z it. pilota, to z řec. pedotes = kormidelník) – ověřování a hledání vhodných variant výzkumného nástroje pro terénní šetření. Většinou se p. zjišťují reakce respondentů na navrhované otázky a usiluje se o optimalizaci užitých indikací. P. je součástí přípravné výzkumné fáze, resp. komplexnějšího předvýzkumu (pojmy předvýzkum a pilotáž se někdy zaměňují). Provádí se obvykle na snadno dostupném, malém a zřídkakdy reprezentativním vzorku respondentů. Jde-li o složitější zkoumání uvedeného typu, hovořívá se o pilotní studii. Ta se často blíží metodologickému experimentu, i když se soustřeďuje na heuristickou stránku metody s cílem nalézt optimální způsoby získávání údajů, a to nejen z hledisek teor. a metodol., ale také praktických, org. apod.

pilot study pilotage Pilot-Untersuchung pilotaggio

Jiří Buriánek


Viz též heslo pilotáž v historickém Malém sociologickém slovníku (1970)