Nástroj výzkumný

nástroj výzkumný – též výzkumný instrument - v s-gii tech. či metodická pomůcka používaná v rámci technik sběru informací. Zákl. výzk. nástroji jsou dotazník (viz šetření dotazníkové) a záznamový arch pro interview, resp. pro přímé pozorování, pro obsahovou analýzu dokumentů apod. Tyto nástroje slouží bezprostředně sběru empir. materiálu. Někdy se mezi n.v. řadí i pomůcky zabezpečující formalizaci a zpracování získaných údajů, tj. kódové klíče, pokyny pro kódování, kódovací archy, plány třídění, předpisy pro transformaci proměnných apod., a také tech. nástroje počítačového zpracování, tj. programové vybavení pro statist. analýzu, metodiky provádění výpočtů, výběrové plány, a u kvótního výběru rozpis kvót atd. Návrh n.v. bývá součástí výzkumného projektu i dokumentace s-gického výzkumu.

research instrument instrument de recherche Forschungsinstrument strumento di ricerca

Václav Forst