Klíč kódový

klíč kódový – zákl. nástroj kódování odpovědí na otázky v technikách s-gického dotazování i jiných informací. K.k. je chápán jako: 1. soustava číslic nebo jiných znaků, která je jednoznačně přiřazena ke kvalitativním údajům, např. k možným odpovědím na určitou otázku; 2. pravidla pro používání této soustavy, která vycházejí ze zásad klasifikace. Při zpracování s-gických dat je zpravidla používán číselný k.k. Tzv. taxativní k.k. je vyčerpávajícím popisem možných přiřazení mezi kvalitativními údaji a číslicemi, tj. kódy. Programový k.k. specifikuje pravidla přiřazení mezi možnými kvalitativními údaji a soustavou číslic a zpravidla je doplněn příklady aplikace (tj. způsobu kódování) a není úplný z hlediska výčtu možných variant. Zvl. místo mezi k.k. zaujímají různé statistické číselníky, což jsou v podstatě standardizované k.k., používané nejvíce v systémech soc.-ekon. informací. Použití vhodných k.k. napomáhá standardizaci i efektivnímu zpracování s-gických dat.

code key clé de codage Kodierplan chiave del codice

Pavel Dvořák