Kódování

kódování – postup, při kterém se jednotlivým kval. údajům, získaným při sběru informací v procesu s-gického výzkumu, přiřazují kódy, většinou v podobě čísel, písmen, event. určitých značek, aby informace mohly být zpracovány a vyhodnoceny (obvykle za pomoci výpočetní techniky). Jako kód může vystupovat přímo zjištěný údaj (např. věk nebo příjem). U uzavřených otázek je kódem zpravidla číselné označení varianty odpovědi, u ordinálních znaků je nutné zachovat i ordinalitu v číselné reprezentaci škály. Složitější je k. otevřených otázek a spec. kval. údajů (např. fotografií, náčrtků a schémat prostředí či situací), pro které je nutno vypracovat kódový klíč a zabezpečit kodéry. V rámci širšího smyslu se pojem k. používá při analýze obsahu sdělení.

coding codage Kodierung codificazione

Literatura: viz dotazování, techniky sběru informací.

Václav Forst