Kodér

kodér – (z fr. code, to z lat. codex = v původním významu kmen, špalek, z kterého se štípaly psací desky, pak sbírka zákonů) – pracovník provádějící v průběhu s-gického výzkumu převod prvotních údajů pocházejících ze sběru informací do kódované formy, tedy kódování, a to zpravidla pomocí tzv. kódového klíče. Převod provádí buď zápisem do předem připravených „okének“ v prvotním dokumentu (např. dotazníku), nebo záznamem do spec. kódovacích archů, tj. formulářů s předtištěnými kolonkami, okénky. Práce k. se řídí pokyny pro kódování. V rámci kódování provádí k. zpravidla současně i kontrolu prvotních dokladů, tj. úplnosti vyplnění, správnosti použití filtračních otázek, konzistence odpovědí apod. a vyřazuje nesprávně vyplněné nebo neúplné doklady.

coder codeur Koder codificatore

Literatura: viz dokazování, techniky sběru informací, šetření dotazníkové.

Václav Forst