Reprezentativita: Porovnání verzí

m (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(Přidána poslední věta Viz též heslo vzorek reprezentativní v historickém Malém sociologickém slovníku (1970))
 
Řádek 13: Řádek 13:
 
[[Kategorie:Aut: Řehák Jan]]
 
[[Kategorie:Aut: Řehák Jan]]
 
[[Kategorie:Metodologie/matematicko-statistické metody v sociologii]]
 
[[Kategorie:Metodologie/matematicko-statistické metody v sociologii]]
 +
----
 +
<span class="see-also">Viz též heslo [[vzorek reprezentativní (MSgS)|vzorek reprezentativní]] v historickém [[MSgS|Malém sociologickém slovníku (1970)]]</span>
 
[[Kategorie:VSgS]]
 
[[Kategorie:VSgS]]

Aktuální verze z 10. 11. 2018, 20:18

reprezentativita – (z lat. repraesentare = postavit před oči, zpřítomnit někoho tím, že ho zastupujeme) – pojem používaný ve statistice a s-gii zejm. v souvislosti s výběrovým šetřením, který znamená přenositelnost a zobecnitelnost informace obsažené ve výběrovém souboru na cílový výzk. soubor nebo jeho zvolenou část. Je zprostředkována statist. modelem výběrového uspořádání a znalostí odchylky jejího modelu od realizace. Zahrnuje stupeň obsahového pokrytí úlohy (počet a role těch znaků, jejichž informace je zobecnitelná), stupeň pokrytí statist. vlastností dat (vlastnosti statist. měr, distribucí a celkové struktury dat) a rozsah pokrytí základního souboru (zahrnutí všech typů jednotek populace do výběru). Je to stupeň zachycení populační variability rozložení všech proměnných výzk. instrumentu pomocí daného realizovaného výběrového souboru a daného modelu výběrového uspořádání. Pojem r. operacionalizujeme pomocí dvou zákl. ukazatelů výběrové chyby: neurčitosti odhadu (náhodná chyba) a vychýlení odhadu, jež v praxi umožňují měřit stupeň r. pro konkrétní dané soubory dat. R. závisí na všech stupních realizace výběrového šetření, jehož složkami jsou výběrový plán, praktické postupy sběru a přípravy informace, odhadové postupy a jejich adekvátnost pro daný výběrový plán. V praxi je r. chybně zužována na shodu předem vybraných proporcí výběrového a zákl. souboru (např. u kvótního výběru).

representativity représentativité Repräsentativität rappresentatività

Literatura: Řehák, J.: K pojmu „reprezentativita“ v sociologických výzkumech. Sociologický časopis XIV, 1978; viz též šetření výběrová.

Jan Řehák


Viz též heslo vzorek reprezentativní v historickém Malém sociologickém slovníku (1970)