Reprodukce pracovní síly

Verze z 19. 9. 2020, 08:30, kterou vytvořil JD (diskuse | příspěvky) (oprava jména autora)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

reprodukce pracovní síly – syntetická kategorie marx. polit. ekonomie, která vyjadřuje ekon. vztahy mezi lidmi a společností související s hlavní výrobní silou – s člověkem, jeho rodinou, materiálními a kult. podmínkami jeho života, práce, oddechu, formování kvalifikace a osobnosti. R.p.s. se chápe jako součást sociální reprodukce, jako nejdůležitější stránka cyklické obnovy spol. produktu, pracovní síly a výrobních vztahů. Vysvětluje se v dial. jednotě následujících fází: 1.produkce pracovní síly, která zahrnuje produkci individ. pracovní síly dělníka, produkci nových pracovních sil v etapě od narození do věku pracovní způsobilosti a produkci kvalifikované prac. síly formou vzělávání a odborné přípravy; 2. rozdělení prac. síly prostřednictvím živelného, regulovaného nebo plánovitého procesu rozmísťování účastníků spol. výroby do různých druhů činností nebo v rámci území; 3. výměna pracovní síly mezi jejím vlastníkem a nabyvatelem, která je podmíněna existencí zbožně- peněžních vztahů; 4. spotřeba, tj. využití pracovní síly v procesu práce. Fáze spotřeby se vzájemně prolíná s fází produkce prac. sil a cyklicky ji uzavírá. V praktických souvislostech r.p.s. vystupuje otázka zdrojů pracovních sil, doplňování zásoby pracovních sil, regulace prostřednictvím trhu práce. Na úrovni podniků se r.p.s. konkretizuje jako vytváření vhodné struktury pracovníků, příprava na povolání a zvyšování kvalifikace, utváření podmínek pro získání pracovníků a jejich stabilizaci, hodnocení a motivování, péče o pracovníky, což je běžný obsah personalistiky či human managementu a zabývá se tím zejm. psychologie práce. V kontextu teorií ekonomického růstu je nejbližší koncepci r.p.s. ekonomika vzdělání (S. G. Strumilin, A. Kamiač) a koncepce lidského kapitálu (T. W. Schultz, G. S. Becker). Úzce s ní souvisí také teorie demografické reprodukce, analýza životní úrovně, teorie sociální práce apod.

reproduction of labour power reproduction de la force de travail (de la main-d'oeuvre) Reproduktion der Arbeitskraft riproduzione della forza-lavoro

Literatura: Becker, G. S.: Human Capital : A Theoretical and Empirical Analysis. New York 1975; Kamiač, A.: Ekonomika vzdelania. Bratislava 1971; Kotliar, A. E.: Rabočaja sila v SSSR. Moskva 1967; Marx, K.: Kapitál,. zv. I. Bratislava 1979.

Ján Bunčák