Samozásobitelství: Porovnání verzí

(import na produkční server)
 
m (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
 
Řádek 8: Řádek 8:
 
</div>
 
</div>
  
-- ''[[:Kategorie:Aut: Miková Zuzana|Zuzana Miková]]''<br />
+
''[[:Kategorie:Aut: Miková Zuzana|Zuzana Miková]]''<br />
 
[[Kategorie:Aut: Miková Zuzana]]
 
[[Kategorie:Aut: Miková Zuzana]]
 
[[Kategorie:Terminologie/ekonomické jevy a přístupy]]
 
[[Kategorie:Terminologie/ekonomické jevy a přístupy]]
 
[[Kategorie:VSgS]]
 
[[Kategorie:VSgS]]

Aktuální verze z 11. 12. 2017, 18:03

samozásobitelství – termín pro použití vlastnoručně vyprodukovaných výrobků pro rodinnou spotřebu producentů. Hlavním problémem ekonomů je stanovení rozsahu (objemu a hodnoty) takto vytvořené produkce. Statistika sleduje rozsah s. pod označením „naturální spotřeba domácnosti“ ve statistice rodinných účtů. V Čechách se pod pojmem s. zpravidla rozumí celý rozsah produktivních aktivit obyv., tj. i ty činnosti, které patří do oblasti neformální a domácí práce. Zahrnuje se sem nejen část produkce určená pro vlastní spotřebu domácnosti, ale i část, která je předmětem směny ať už naturální (mezi příbuznými, přáteli, sousedy apod.) či tržní (v organizovaném prodeji, např. v tržnicích či v neorganizovaném prodeji, např. podél silnic apod.). S. má pro domácnost a rodinu nejen ekon. význam a důsledky, ale do větší či menší míry (podle jeho intenzity a trvání) ovlivňuje strukturu rodinných vztahů, modifikuje pojetí rodinných rolí, event. prestiž jednotlivých členů rodiny apod. Zasahuje někdy podstatně do objemu a struktury volného času některých nebo všech členů rodiny. Některé intenzivní formy mají řadu společných rysů s rodinným zemědělským hospodářstvím.

self-sufficiency autoconsommation Subsidiarität autosufficienza

Zuzana Miková