Samozásobitelství

Verze z 11. 12. 2017, 18:03, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

samozásobitelství – termín pro použití vlastnoručně vyprodukovaných výrobků pro rodinnou spotřebu producentů. Hlavním problémem ekonomů je stanovení rozsahu (objemu a hodnoty) takto vytvořené produkce. Statistika sleduje rozsah s. pod označením „naturální spotřeba domácnosti“ ve statistice rodinných účtů. V Čechách se pod pojmem s. zpravidla rozumí celý rozsah produktivních aktivit obyv., tj. i ty činnosti, které patří do oblasti neformální a domácí práce. Zahrnuje se sem nejen část produkce určená pro vlastní spotřebu domácnosti, ale i část, která je předmětem směny ať už naturální (mezi příbuznými, přáteli, sousedy apod.) či tržní (v organizovaném prodeji, např. v tržnicích či v neorganizovaném prodeji, např. podél silnic apod.). S. má pro domácnost a rodinu nejen ekon. význam a důsledky, ale do větší či menší míry (podle jeho intenzity a trvání) ovlivňuje strukturu rodinných vztahů, modifikuje pojetí rodinných rolí, event. prestiž jednotlivých členů rodiny apod. Zasahuje někdy podstatně do objemu a struktury volného času některých nebo všech členů rodiny. Některé intenzivní formy mají řadu společných rysů s rodinným zemědělským hospodářstvím.

self-sufficiency autoconsommation Subsidiarität autosufficienza

Zuzana Miková