Sdělení výkonové: Porovnání verzí

(import na produkční server)
 
m (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
 
Řádek 10: Řádek 10:
 
<span class="section_title">Literatura:</span> ''Křivohlavý, J.'': Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha 1988.
 
<span class="section_title">Literatura:</span> ''Křivohlavý, J.'': Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha 1988.
  
-- ''[[:Kategorie:Aut: Křivohlavý Jaro|Jaro Křivohlavý]]''<br />
+
''[[:Kategorie:Aut: Křivohlavý Jaro|Jaro Křivohlavý]]''<br />
 
[[Kategorie:Aut: Křivohlavý Jaro]]
 
[[Kategorie:Aut: Křivohlavý Jaro]]
 
[[Kategorie:Terminologie/komunikace a jazyk]]
 
[[Kategorie:Terminologie/komunikace a jazyk]]
 
[[Kategorie:VSgS]]
 
[[Kategorie:VSgS]]

Aktuální verze z 11. 12. 2017, 18:03

sdělení výkonové – zvláštní druh sdělení charakterizovaný tím, že je srozumitelné pro příjemce, i když není doprovázeno ani slovním, ani mimoslovním doprovodem. Je to jedna ze složek sociální komunikace vedle komunikace verbální a komunikace neverbální. Příkladem může být sdělení darem. Dar hovoří vlastní řečí, kterou využívá ten, kdo jej dává. Ten, kdo ho přijímá, v něm obrazně řečeno „čte“, tj. vidí a rozpoznává určitou formu sdělení. Jiným příkladem s.v. může být nekomentované rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu, do práce, při povyšování či propouštění, udělení vyznamenání atp. V s-gii je to např. nezdůvodňované odmítnutí odpovědi na „choulostivou“ otázku při interview. Základem s.v. je většinou obecně (v daném kult. prostředí) srozumitelný vzorec chování, vyjadřovaný symbolem (slovem, gestem, předmětem), který zastupuje dlouhé verbální i neverbální sdělení. „Dešifrování“ s.v. málo známých kultur je jedním ze složitých úkolů kult. antropologů. Spec. druhem s.v. je evalvace a devalvace, kde způsobu chování, příp. slovnímu projevu se přisuzuje hodnota „navíc“, dotýkající se sebeúcty a sebevědomí příjemce.

performance communication renseignement d'accomplissement Leistungsmitteilung comunicazione per mezzo di un azione

Literatura: Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha 1988.

Jaro Křivohlavý