Sociologie rekreace: Porovnání verzí

(import na produkční server)
 
m (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
 
Řádek 10: Řádek 10:
 
<span class="section_title">Literatura:</span> viz [[sociologie cestovního ruchu]].
 
<span class="section_title">Literatura:</span> viz [[sociologie cestovního ruchu]].
  
-- ''[[:Kategorie:Aut: Linhart Jiří|Jiří Linhart]]''<br />
+
''[[:Kategorie:Aut: Linhart Jiří|Jiří Linhart]]''<br />
 
[[Kategorie:Aut: Linhart Jiří]]
 
[[Kategorie:Aut: Linhart Jiří]]
 
[[Kategorie:Oblasti a disciplíny sociologie]]
 
[[Kategorie:Oblasti a disciplíny sociologie]]
 
[[Kategorie:Terminologie/životní styl a volný čas]]
 
[[Kategorie:Terminologie/životní styl a volný čas]]
 
[[Kategorie:VSgS]]
 
[[Kategorie:VSgS]]

Aktuální verze z 11. 12. 2017, 18:03

sociologie rekreace – součást sociologie volného času zabývající se rekreací, která má mnoho styčných ploch se s-gií města a s-gií venkova. Koncentruje se především na: 1. výzkum poptávky po rekreačních službách, zařízeních a příležitostech; 2. analýzu vzorů „rekreačního chování“ ve vztahu k takovým proměnným, jakými jsou disponibilní příjem, množství volného času, věk a životní cyklus, dopravní možnosti jednotlivců i rodin, místo bydliště a vlastnictví rekreačních objektů; 3. studium sociálních, ekon. i kult. efektů rekreace, zejm. pro příměstské a venkovské obce, resp. atraktivní nebo ekologicky či hist. cenné lokality; 4. projektování rekreačních zařízení a oblastí, utváření vzájemných vztahů mezi rekreanty a místními obyvateli, rekreačními a místními institucemi a na soc. konflikty související s vývojem rekreace. S.r. je těsně svázána se sociologií cestovního ruchu. Odlišuje se od ní především důrazem na urbanistické a prostorové aspekty. S.r. se zabývají často urbanistická pracoviště, ale i některé specializované výzkumné ústavy i útvary orgánů místní správy. V jejím rámci se konstituuje i s-gie chataření a chalupaření.

sociology of recreation sociologie de la récréation Soziologie der Rekreation, Soziologie der Erholung sociologia delle actività ricreative

Literatura: viz sociologie cestovního ruchu.

Jiří Linhart