Rekreace

rekreace – (z lat. recreatio = osvěžení, občerstvení, zotavení)– pojem je používán nejednotně, v nejširším smyslu pro označení činností vykonávaných ve volném čase (zejm. o víkendech a dovolených, resp. o prázdninách) za účelem regenerace, relaxace, kompenzace a zábavy. Rozumí se tím též institucionální základ těchto činností, zejm. těch, které mají hromadnější charakter a jsou realizovány mimo místo bydliště. V odborářském žargonu se r. rozumí agenda podniků či zájmových organizací zabývajících se poskytováním a zabezpečováním služeb pro r. a pobyt v přírodě. R. plní řadu funkcí, např. zdravotně preventivní, léčebnou a rehabilitační, slouží jako prostředek navázání spol. kontaktů a přátelských (též erotických) svazků; má kognitivní, výchovný význam a umožňuje nácvik určitých dovedností použitelných i v běžném, každodenním životě.

R. jako institucionalizovaná činnost a typ soc. služby má různé formy: 1. privatizovanou, vycházející ze zhodnocení individ. možností a zdrojů, příp. podloženou vlastnictvím rekreačních objektů a vybavení (chaty, chalupy, stany, zahrádky, auta, jachty atd.); 2. založenou na placených službách pro širokou veřejnost (plavecké bazény, hotely, zájezdy cestovních kanceláří apod.); 3. využívající služby vázaného cestovního ruchu a spec. rekreační služby (např. r. odborářská, pro tělesně postižené apod.). Všechny tyto služby lze rozlišit podle zaměření, kvality, nákladnosti, stupně organizovanosti, příp. nároků na prostředí a ekologickou kvalitu krajiny. Stále stoupá význam r. v přírodě, fungující jako kompenzace narušeného městského prostředí. Do budoucna lze však počítat i s tendencí zvýšených nároků na r. venkovského obyv. Rozšiřování r. v přírodě má však i negativní ekologické důsledky, zejm. v oblastech s vysokou koncentrací r. Zde se též zvyšuje potřeba spec. infrastruktury zajišťující hladký a ekologicky nezávadný provoz i služby pro volný čas. R. je problémem poměrně moderním (rozvíjí se prakticky od konce 19. st.) a její formy i struktura se rychle mění. Ve vyspělých zemích se stává r. potřebou všech vrstev obyv. Ubývá soc. bariér bránících v přístupu do některých rekreačních oblastí a zařízení apod., r. se stává celoročním požadavkem, vzrůstá zájem o příměstskou a zahraniční r. Organizace zajišťující r. dnes zaměstnávají příslušníky nejrůznějších profesí včetně psychologů a sociologů, kteří pracují jednak jako organizátoři a moderátoři, jednak jako projektanti rekreačních objektů, zařízení a oblastí, pracovníci spec. marketingových a reklamních kanceláří apod.

recreation récréation Rekreation, Erholung ricreazione, attività ricreativa

Literatura: Jubenville,A.Twight, B. W.Becker, R. H.: Outdoor Recreation Management. Theory and Application. Oxford 1987; viz též sociologie cestovního ruchu, sociologie rekreace, čas volný.

Jiří Linhart
Pavel Pácl