Tabulky náhodných čísel

Verze z 11. 12. 2017, 18:03, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

tabulky náhodných čísel – tabulky používané pro pravděpodobnostní výběry (obecněji též pro simulace náhodných pokusů). Obsahují nezávislé realizace rovnoměrné diskrétní náhodné veličiny s hodnotami 0, 1, …, 9; obecněji: realizace náhodných veličin určeného typu statistického rozložení (např. standardního normálního rozložení). Jsou publikovány jako přílohy u statist. monografií, ve statistických tabulkách, nebo tvoří samostatné publikace. Podle hodnot v t.n.č. rozhodujeme o zahrnutí každé z jednotek základního souboru do výběrového souboru. Použité části t.n.č. vyřazujeme z další práce. V současné době jsou t.n.č. v praxi nahrazovány postupným generováním pseudonáhodných čísel na počítači nebo na elektronické počítačce.

tables of random numbers tableaux des nombres contingents Tabellen der Zufallszahlen tabelle dei numeri casuali

Jan Řehák