Výběr dvou- (více-) fázový: Porovnání verzí

(import na produkční server)
 
 
Řádek 10: Řádek 10:
 
<span class="section_title">Literatura:</span> viz [[šetření výběrová]].
 
<span class="section_title">Literatura:</span> viz [[šetření výběrová]].
  
Řeh
+
''[[:Kategorie:Aut: Řehák Jan|Jan Řehák]]''<br />
 
+
[[Kategorie:Aut: Řehák Jan]]
 
[[Kategorie:Metodologie/matematicko-statistické metody v sociologii]]
 
[[Kategorie:Metodologie/matematicko-statistické metody v sociologii]]
 
[[Kategorie:VSgS]]
 
[[Kategorie:VSgS]]

Aktuální verze z 9. 3. 2018, 11:18

výběr dvou- (více-) fázový – postup pravděpodobnostního výběru, při němž vybíráme výběrový soubor z již realizovaného výběrového šetření. Používá se pro získání souborů menších rozsahů, reprezentujících původní populaci (např. výběr z mikrocenzového souboru). Postup se může skládat ze dvou i více fází, např. z posloupností: mikrocenzus, rozsáhlý podvýběrový soubor z něho, menší analytický soubor.

two (multi) phase sampling échantillon à deux (ou à plusieurs) phases zwei- (mehr-)stufige Auswahl campionamento a due (a più) stadi

Literatura: viz šetření výběrová.

Jan Řehák