Výběr metodou sněhové koule: Porovnání verzí

m (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
 
Řádek 1: Řádek 1:
<span id="entry">výběr metodou sněhové koule</span> – překlad angl. Snowball sampling method – výběr jedinců z málo početných, mezi obyv. rozptýlených a špatně dostupných skupin, pro něž neexistují a obtížně se sestavují [[opora výběru|opory výběru]] pro [[výběr pravděpodobnostní|pravděpodobnostní výběry]] a uvnitř nichž dochází ke kontaktům (jde např. o zájmové skupiny, sběratele apod.) Metoda spočívá v počátečním vyhledání několika osob a poté v kontaktování těch dalších členů skupiny, na které již vybraní lidé odkázali.
+
<span id="entry">výběr metodou sněhové koule</span> – (překlad angl. Snowball sampling method) – výběr jedinců z málo početných, mezi obyv. rozptýlených a špatně dostupných skupin, pro něž neexistují a obtížně se sestavují [[opora výběru|opory výběru]] pro [[výběr pravděpodobnostní|pravděpodobnostní výběry]] a uvnitř nichž dochází ke kontaktům (jde např. o zájmové skupiny, sběratele apod.) Metoda spočívá v počátečním vyhledání několika osob a poté v kontaktování těch dalších členů skupiny, na které již vybraní lidé odkázali.
  
 
<div class="translations">
 
<div class="translations">

Aktuální verze z 9. 3. 2018, 11:20

výběr metodou sněhové koule – (překlad angl. Snowball sampling method) – výběr jedinců z málo početných, mezi obyv. rozptýlených a špatně dostupných skupin, pro něž neexistují a obtížně se sestavují opory výběru pro pravděpodobnostní výběry a uvnitř nichž dochází ke kontaktům (jde např. o zájmové skupiny, sběratele apod.) Metoda spočívá v počátečním vyhledání několika osob a poté v kontaktování těch dalších členů skupiny, na které již vybraní lidé odkázali.

snowball sampling échantillonnage par la méthode de la boule de neige Schneeball-Verfahren campionamento con la tecnica snowball

Literatura: viz šetření výběrová.

Jan Řehák