Výběr metodou sněhové koule

Verze z 9. 3. 2018, 11:20, kterou vytvořil ZRN (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

výběr metodou sněhové koule – (překlad angl. Snowball sampling method) – výběr jedinců z málo početných, mezi obyv. rozptýlených a špatně dostupných skupin, pro něž neexistují a obtížně se sestavují opory výběru pro pravděpodobnostní výběry a uvnitř nichž dochází ke kontaktům (jde např. o zájmové skupiny, sběratele apod.) Metoda spočívá v počátečním vyhledání několika osob a poté v kontaktování těch dalších členů skupiny, na které již vybraní lidé odkázali.

snowball sampling échantillonnage par la méthode de la boule de neige Schneeball-Verfahren campionamento con la tecnica snowball

Literatura: viz šetření výběrová.

Jan Řehák