Výzkum orientační: Porovnání verzí

m (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
 
Řádek 8: Řádek 8:
 
</div>
 
</div>
  
<span class="section_title">Literatura:</span> ''Buriánek, J.'': K souvislosti mezi hypotézami a cílem výzkumu. ''Sociologický'' časopis, 1981, č. 4; viz též [[metodologie sociologická]].
+
<span class="section_title">Literatura:</span> ''Buriánek, J.'': K souvislosti mezi hypotézami a cílem výzkumu. ''Sociologický časopis'', 1981, č. 4; viz též [[metodologie sociologická]].
  
 
''[[:Kategorie:Aut: Buriánek Jiří|Jiří Buriánek]]''<br />
 
''[[:Kategorie:Aut: Buriánek Jiří|Jiří Buriánek]]''<br />

Aktuální verze z 9. 3. 2018, 11:37

výzkum orientační – soustřeďuje se na získání povšechného přehledu o zkoumaném problému. Bývá předstupněm podrobnějších, resp. specifičtějších s-gických výzkumů, je ale jedinou výzk. alternativou při absolutním nedostatku informací o zkoumaném problému. Většinou mívá podobu předvýzkumu, terénního průzkumu, sondáže, diagnostického výzkumu. Cílem v.o. bývá popsat problémovou situaci v jejích zákl. parametrech a příp. definovat úlohy a hypotézy pro následující výzkumy.

orientation research recherche d'orientation Orientationsforschung ricerca orientativa

Literatura: Buriánek, J.: K souvislosti mezi hypotézami a cílem výzkumu. Sociologický časopis, 1981, č. 4; viz též metodologie sociologická.

Jiří Buriánek