Výzkum orientační

výzkum orientační – soustřeďuje se na získání povšechného přehledu o zkoumaném problému. Bývá předstupněm podrobnějších, resp. specifičtějších s-gických výzkumů, je ale jedinou výzk. alternativou při absolutním nedostatku informací o zkoumaném problému. Většinou mívá podobu předvýzkumu, terénního průzkumu, sondáže, diagnostického výzkumu. Cílem v.o. bývá popsat problémovou situaci v jejích zákl. parametrech a příp. definovat úlohy a hypotézy pro následující výzkumy.

orientation research recherche d'orientation Orientationsforschung ricerca orientativa

Literatura: Buriánek, J.: K souvislosti mezi hypotézami a cílem výzkumu. Sociologický časopis, 1981, č. 4; viz též metodologie sociologická.

Jiří Buriánek