Ústav pro sociální a hospodářskou výchovu ČSS

Ústav pro sociální a hospodářskou výchovu ČSS (1941–1946)

Spolu se Sociologickým ústavem ČSS byl v roce 1941 Českou sociologickou společností zřízen Ústav pro sociální a hospodářskou výchovu; navazoval přitom na někdejší pedagogický odbor Masarykovy sociologické společnosti. Jeho předsedou se stal Václav Verunáč, tajemníkem J. Frohmann a později J. Šímová; Verunáč se svého předsednictví vzdal po řadě konfliktů s Jaroslavem Šímou a jeho manželkou v roce 1944. Ústav sídlil v sídle České sociologické společnosti ve Vladislavově ulici 15, zrušen byl v roce 1946. Tento ústav především organizoval přednáškovou činnost ve školách a veřejné přednášky pro zájemce o sociální vědy, organizoval i vzdělávací kurzy pro sociální pracovníky a pracovnice, které měly v letech 1943–45 několik stovek frekventantů. V letech 1943–44 byly připravovány přednáškové cykly základů sociologie, sociální patologie, sociální a individuální psychologie, umění a společnosti, společnosti a kultury Japonska a Argentiny, sociální ekonomie, sociologie práva a sociologie náboženství (vždy po dvaceti hodinách), které měly suplovat akademickou výuku sociologie. Jen v některých případech se je však podařilo realizovat, celkově měly něco přes tisíc frekventantů. Bezprostředně po skončení války se v tematice přednášek začal výrazněji objevovat marxismus, především dílem už předválečného marxisty Ludvíka Svobody, později také Karla Gally; jako přednášející byl zván např. Arnošt Kolman.

Zdeněk R. Nešpor