Čára bídy

čára bídy – pomyslná hranice v životní úrovni, oddělující zachování životního minima a existenci pod tímto minimem, tedy život v bídě. To, kudy je vedena č.b., je podmíněno geogr. polohou, stupněm ekon. a kult. rozvoje i způsobem stanovení životního minima v konkrétní zemi. K zamezení propadu pod č.b. se vytvářejí záchranné sociální sítě. Stát brání propadu pod č.b., resp. snaží se minimalizovat počet osob pod touto hranicí zárukami min. mzdy, min. důchodu, soc. dávkami, ochranou bydlení, ústavní soc. péčí, nemocenským zabezpečením apod. K tomu přistupují opatření na úrovni obcí a měst: vytváření pracovních příležitostí, doplňková pomoc rodinám s dětmi, poskytování levnějšího stravování, nouzového bydlení apod. (Viz též chudoba, bída, politika sociální, zabezpečení sociální, služby sociální.)

poverty line ligne de la misère Armutsgrenze, Elendslinie linea della povertà

Ferdinand Koudelka