Řád rození a vymírání

řád rození a vymírání – termín používaný pro vystižení určitých obecných pravidelností, se kterými se setkáváme při studiu demografické reprodukce lidských populací, konkrétně procesů porodnosti a úmrtnosti. Řád vymírání souvisí s počtem zemřelých v jednotlivých kalendářních letech, který je relativně stabilní a je narušován pouze mimořádnými událostmi, např. zvýšenou intenzitou úmrtnosti v důsledku epidemií či válek. Rozdílné jsou však počty zemřelých z jednotlivých generací v daném roce, neboť intenzita úmrtnosti a počet osob vystavených riziku úmrtí se liší podle věku. Počet zemřelých je ovlivněn nejen výchozím stavem sledované generace, ale i historií její úmrtnosti, přičemž se význ. liší intenzita úmrtnosti mužů a žen v jednotlivých letech života (tzv. nadúmrtností). Řád vymírání je nejpřesněji charakterizován úmrtnostní tabulkou. Také řád rození vykazuje určité pravidelnosti, a to nejen v počtu narozených v jednotlivých kalendářních letech, ale i v intenzitě plodnosti podle věku matky a zastoupení jednotlivých pohlaví při narození. Řád vymírání se stal předmětem věd. zájmu v 17. st., řád rození až koncem 19. st. (v souvislosti se studiemi R. Böckha).

Květa Kalibová