Škola vědecká

škola vědecká – neformální skupina osob s vyhraněnou věd. orientací a intenzívní odbornou (ne nutně bezprostředně osobní) komunikací (viz též komunita vědecká, invisible college). Její aktivity zahrnují i vzdělávací činnost a tvoří základ přirozené věd. výchovy. Š.v. integruje věkově velmi rozdílné lidi. Označení š.v. vychází z modelu vzdělávání založeného na vztahu „mistr-učedník“, resp. „učitel-žák“, a souhlasu (identifikaci) s paradigmatem zakladatele či zakladatelů š.v. Klasickými š.v. jsou staré fil. školy (včetně Platónovy), k jejichž tradicím se hlásí i mnozí filozofové 19. a 20. st. Známé jsou i š.v. v oblasti přír. věd (matematiky a fyziky). Š.v. existují i v s-gii (viz škola sociologická) a mohou být i předmětem s-gického zkoumání. Kromě s-gických technik lze k analýze š.v. použít i techniky naukometrické, zvl. v oblasti analýzy informační výměny. Způsobem vytváření a rozvíjení š.v. obecně se zabývá sociologie vědy, v oblasti s-gie sociologie sociologie.

scientific school école scientifique Wissenschaftsschule scuola scientifica

Vladimír Čermák