Absolvent

absolvent – (z lat. absolvere = dokončit, dokonat) – někdy také graduant – bývalý účastník vzdělávacího procesu určité školy, školení, kursu, který je předepsaným způsobem a ve stanovené době ukončil. Status a. určité školy reprezentuje určitý stupeň i kvalitu vzdělání a stává se předpokladem k nástupu vymezených profesních a mobilitních drah nebo tento nástup alespoň usnadňuje. Sám o sobě zakládá ale určitou prestiž, což je markantní zejm. u a. tradičních, věhlasných škol. Zatímco výzkumy a. učebních oborů či středních výběrových škol jsou málo početné, patří výzk. aktivity zaměřené na a. vysokých škol k nejfrekventovanějším v řadě zemí včetně ČR. Většinou se sledují profesní, příp. i životní dráhy různých skupin a., jejich pozice v zaměstnání, příjmy, míra a typy fluktuace v rámci vystudovaného oboru i za jeho hranice apod. Známé s-gické výzkumy v zahraničí prováděli např. A. H. Halsky (Velká Británie) a U. Teichler (SRN).

graduate ancien élevées lettres, diplomé Absolvent ex alunno, ex allievo, diplomato

Literatura: Teichler, U.: Der Arbeitsmerht für Hochschulabsolventen. München 1981.

Vladimír Čermák