Analýza dat rychlá

analýza dat rychlá – též express metody analýzy dat – metody a postupy matematické statistiky, které umožňují rychlý odhad statist. charakteristik a rychlou statistickou inferenci bez náročných výpočtů a přípravy dat a které mohou být provedeny nezávisle na použití počítačů. A.d.r. nemá souhrnnou teorii, je většinou založena na uspořádané statistické řadě, snadném třídění, grafickém zobrazení, mediánech, kvantilových charakteristikách. Můžeme k ní řadit i rychlé přibližné algoritmy z mnohorozměrné statistické analýzy (např. z korespondenční analýzy, diskriminační analýzy, seskupovací analýzy apod.). A.d.r. zjednodušuje postup na úkor přesnosti a statistické efektivity oproti parametrickým postupům – pokud jsou známa statistická rozložení dat, pokud známa nejsou a nelze je ani v dostatečném stupni spolehlivosti hypoteticky předpokládat, mají metody a.d.r. založené na kvantilech a na uspořádané řadě výhodu, neboť mají vlastnost „robustnosti“, tzn. že jejich závěry jsou méně citlivé na platnost distribučních předpokladů než postupy parametrické, a jsou proto univerzálnější. Význ. součástí těchto metod je J. W. Tukeyho explorační analýza dat.

rapid data analysis analyse rapide des données schnelle Datenanalyse analisi dei dati rapida

Literatura: Quenouille, M. H.: Rapid Statistical Calculations. Charles Griffin. London 1976; Tukey, J. W.: Exploratory Data Analysis. Reading, Mass 1977.

Jan Řehák