Anglikanismus

anglikanismus – náboženství příslušníků anglické církve (Church of England), která je řazena k protestantismu, z jeho větví je však relativně nejbližší církvi katolické. Vznikla jako státní církev v Anglii v 16. st., v době reformace. Je příkladem vzniku nové církve „shora“, působením státní moci, a příkladem poněkud násilné dekatolizace. K odtržení od katol. církve vedli Jindřicha VIII. osobní spory s papežem a polit. zájmy. Původně takto vznikla jakási „národně katolická“ církev, která se od římské odlišovala v zásadě jen vlastní jurisdikcí, teprve později přijala i ve věrouce reformační principy (přes odpor svého „zakladatele“). Tyto vlivy se svérázně spojily. Hlavou a. je angl. král, který jmenuje biskupy, primasem je arcibiskup canterburský. Anglikáni sdílejí protestantskou ideu spasení osobní vírou a zrušili celibát kněží, zachovali však bohatší liturgii, než jaká je obvyklá v protestantismu. V anglikánské církvi existují 3 proudy: „církev vysoká“, nejbližší katolicismu, „církev nízká“, která má blízko k puritanismu a pietismu, a „církev široká“, s nejvolnějšími konturami, nejbližší ekumenismu. Celkem v 16 zemích světa existují relativně samostatné anglikánské církve (v USA je to tzv. episkopální církev), sdružené od r. 1867 v Anglikánský svaz církví.

Anglicanism anglicanisme Anglikanismus anglicanesimo

Literatura: viz protestantismus, reformace.

Alena Vodáková