Atomismus sociologický

atomismus sociologický – varianta a konkretizace s-gického nominalismu a metodol. individualismu vycházející z předpokladu, že zákl. jednotkou společnosti jsou sociální atomy. Pojem soc. atom je buď chápán metaforicky, jak je tomu u G. Simmela, nebo je specif. způsobem poměrně přesně definován, jak je tomu u J. L. Morena. Ideu a.s. rozvinul ve svých raných pracích G. Simmel, který se inspiroval atomismem G. T. Fechnera. Podle Simmela je základem společnosti atomizované, avšak interagující individuum. Individua vytvářejí soc. okruhy, v nichž se projevuje a současně zmírňuje konfliktnost jejich zájmů. Tak vznikají soc. instituce jako výraz soc. kompromisu mezi soc. atomy. Význ. elementem, který umožňuje interakci soc. atomů, jsou peníze jako soc. instituce. Peníze jsou podle Simmela prostředkem, který umožňuje spotřebovat minimum sil a dosáhnout cíle při min. odporu. U J. L. Morena a.s. je rozpracován značně spekulativně v kontextu teor. fundamentů sociometrie. Atomizace společnosti, jak je rozvinuta zejm. v díle H. Arendtové, však s a.s. nesouvisí.

sociological atomism atomisme sociologique soziale Atomisierung atomismo sociologico

Literatura: Fechner, G. Th.: Über physikalische und philosophische Atomlehre. Leipzig 1864; Moreno, J. L.: (1934) Who shall Survive. Boston 1953; Simmel, G.: Einleitung in die Moralwissenschaft. Berlin 1892, 1893; Simmel, G.: Philosophie des Geldes. Leipzig 1900.

Miloslav Petrusek