Biograf

Biograf (1996–)

Biograf 01.jpg

Podle podtitulu „Časopis pro kvalitativní výzkum“ (původně žertovně „Časopis na ochranu společnosti před sociologií“, později „Časopis nejen pro biografickou a reflexivní sociologii“), začal vycházet jako skupinový, namnoze generačně podmíněný protipól „příliš konzervativního“ Sociologického časopisu (viz Sociologický časopis / Czech Sociological Review) ze strany zájemců o kvalitativní výzkum a ne-mainstreamovou sociologii. Časopis navázal na nepravidelný Biograf bulletin, vydávaný od roku 1994. Jeho zakladatelem a redaktorem se stal Zdeněk Konopásek (1996–2008), časopis vycházel v rámci občanského sdružení Biograf – Sdružení pro biografickou a reflexivní sociologii a později jako projekt Virtuálního institutu (do roku 2005), v současnosti je vydavatelem občanské sdružení Časopis Biograf a editorkou Barbora Spalová (od 2008). Původní nepravidelná periodicita byla v souvislosti se zpřísněním kontroly vědecké práce postupně standardizována na tři čísla ročně, na počátku nového tisíciletí bylo zavedeno také recenzní řízení statí.

Časopis Biograf vznikl ze „studentské revolty“ na počátku devadesátých let 20. století, jeho vydávání a náplně se chopili (především) studenti a pracovníci katedry sociologie na pražské Fakultě sociálních věd UK. Podle Kaiserové obvykle platilo, že „statí hlavní je bakalářka některého z mých spolužáků, statěmi vedlejšími jsou pak reakce mých vyučujících na články mých spolužáků nebo vyučujících“, časopis dále obsahoval recenze, informace a poměrně často také překlady kratších statí zahraničních sociologů. Proces institucionalizace a přizpůsobení standardním pravidlům akademického provozu v případě Biografu probíhal poměrně dlouho, protože jeho vydavatelům, autorům i čtenářům vyhovovala „hřejivost“ časopisu, jenž se sice otvíral externím autorům, avšak dlouho nebral velké ohledy na formální náležitosti. K úplnému přizpůsobení akademickým pravidlům došlo až po roce 2007 v souvislosti s vnějšími pravidly pro financování a kontrolu vědecké práce. Toto konstatování na druhou stranu v žádném případě neznamená, že by v dřívějších ročnících časopisu nebyly publikovány kvalitní příspěvky, které velmi podstatným způsobem rozšířily pole zájmu českých sociologů; kvalita jednotlivých textů byla ovšem značně proměnlivá.

Literatura:

Kaiserová, Ida: „Biograf. Časopis na ochranu společnosti před sociologií.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 38, 2002, 1–2: 219–220.

Zdeněk R. Nešpor