Sociologický časopis / Czech Sociological Review

Sociologický časopis / Czech Sociological Review (1965–)

Sociologický časopis Czech Sociological Review 01.jpg

Ústřední oborový časopis vydávaný Vědeckým kolegiem filosofie a sociologie ČSAV (1965–1970), Ústavem pro filosofii a sociologii ČSAV (1971–1989) a Sociologickým ústavem AV ČR (od 1990). Periodicita byla do roku 1992 šest čísel ročně, v období 1993–2001 čtyři čísla ročně. Po sloučení s Czech Sociological Review (2002) časopis vychází šestkrát ročně (4 x česky a 2 x anglicky) se společným názvem, zachováno zůstalo číslování ročníků Sociologického časopisu. První redaktorkou Sociologického časopisu byla Irena Dubská (1965–1969), v období normalizace redakci – zpočátku jmenovitě neuvedenou – vedl Karel Rychtařík (1970–1989), po pádu komunistického režimu časopis krátce řídil redakční kruh ve složení J. Musil, E. Bártová, M. Illner, J. Linhart, J. Ryba, Jan Sedláček, E. Urbánek (1990). Novým šéfredaktorem se stal Jiří Večerník (1991–1993), následovaný Milošem Havelkou (1994–2001). V roce 1993 vznikl samostatný anglickojazyčný časopis Czech Sociological Review, vydávaný dvakrát ročně Sociologickým ústavem AV ČR (zvláštní číslo bylo publikováno již v roce 1992), který měl totožnou redakční radu a uveřejňoval jak výběr z českých čísel Sociologického časopisu, tak původní studie. Po sloučení obou časopisů do Sociologického časopisu / Czech Sociological Review došlo k jejich faktickému rozdělení v podobě dvou šéfredaktorů a oddělených redakčních rad, překryvy mezi oběma jazykovými verzemi přestaly být možné. Šéfredaktorem českých čísel dvojčasopisu se stal Marek Skovajsa (2002–2008) a po něm Ondřej Císař (od 2009), anglická čísla vedli Jiří Večerník (2002–2009), Marek Skovajsa (2010–2013) a v současnosti Tereza Stöckelová (od 2013, 3).

Sociologický časopis byl od počátku koncipován jako hlavní oborové periodikum obnovené/nové české sociologie v šedesátých letech 20. století, publikovali v něm prakticky všichni významní doboví sociologové a částečně i autoři starších generací. Časopis přinášel stati, zvláštní rubriku metodologických textů (okrajově byla využívána také rubrika Teoretické konzultace), recenze a zprávy. S nástupem tzv. normalizace sice časopis i jeho formální struktura zůstaly zachovány, avšak došlo k zásadní proměně redakční rady a obsahu. Publikační možnosti řady autorů spojených s českou sociologií šedesátých let byly omezené nebo zcela vyloučené, do časopisu naopak psali badatelé, jejichž výsledky měly ke kvalitnímu a nezávislému akademickému poznání daleko. Velkou část příspěvků zejména v sedmdesátých letech tvořily ideologicky pojaté texty, teprve později se na stránky Sociologického časopisu ve větší míře vrátila empirická sociologie a skutečně vědecké příspěvky. K úplnému návratu časopisu k vědeckým standardům mohlo dojít až po roce 1989, Sociologický časopis / Czech Sociological Review se přitom stal jedním z hlavních společenskovědních časopisů vydávaných v České republice a jeho anglická čísla pokusem o zapojení české sociologie do mezinárodní akademické komunity. V současnosti je Sociologický časopis / Czech Sociological Review v české sociologii jediným časopisem uvedeným ve světové databázi Web of Knowledge společnosti Thomson Reuters (a v dalších mezinárodních akademických databázích).

Naskenované první ročníky Sociologického časopisu (1, 1965 – 5, 1969) jsou elektronicky dostupné na webových stránkách periodika, poskytovaných Sociologickým ústavem AV ČR.

Literatura:

Dušan Janák – Robert Klobucký: „Co bychom věděli o sociologii, kdybychom četli pouze Sociologický časopis a Sociológii? Obsahová analýza dvou sociologických periodik od ‚sametové revoluce‘ do současnosti.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 50, 2014, 5: 645–670.

Japol [= Miloslav Petrusek]: „Něco o redakčních radách a lecčems jiném.“ Sociologický obzor 2, 1988, 3: 37–39.

Zdeněk R. Nešpor: „Před ¾ stoletím… Kvantifikovaný esej o časopisecké produkci české sociologie před nástupem marxismu a dnes.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43, 2007, 2: 397–422.

Martin Piluša [= Miloslav Petrusek]: „Sociologický časopis ve světle kvantitativních dat.“ Sociologický obzor 2, 1988, 3: 27–36.

Marek Skovajsa: „Po tři čtvrtě století, aneb k jedné až příliš spalující kritice současné české sociologie.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43, 2007, 2: 423–431.

Lenka Vohralíková: „O čem psali a bádali čeští sociologové v devadesátých letech 20. století.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 38, 2002, 1–2: 139–151.

Zdeněk R. Nešpor