Biokulturologie

biokulturologie – (z řec. bios = život; lat. cultus, od colere = pěstovat) – perspektivní výzk. zaměření i typ teor. explanace založené na interpretaci poznatků biol., resp. fyzické antropologie, paleoantropologie, etologie, primátologie a genetiky z hlediska kulturologie. V centru zájmu b. je zejm. výzkum odlišností druhu Homo sapiens od ostatních subhumánních živočichů, tedy stanovení hraniční čáry mezi lidskou formou života a ostatními biol. formami života. B. analyzuje vztahy mezi biol. a kult. adaptací, biol. a kult. evolucí, mezi soc. chováním primátů a sociokult. chováním lidských skupin atd.

bioculturology bioculturologie Biokulturologie bioculturologia

Literatura: Rossi, I.: People in Culture. A Survey of Cultural Anthropology. New York 1980.

Mahulena Poliaková