Centralita

centralita – postavení individua v komunikační struktuře (síti) malé skupiny. Pojem c. a zákl. způsoby měření c. jednotlivých pozic zavedl A. Bavelas v r. 1950 a rozpracovala je J. Kleinová. Podle Bavelase je c. podíl mezi součtem všech vzdáleností mezi všemi členy skupiny a součtem všech vzdáleností daného člena skupiny od všech ostatních členů. C. pozice závisí na tvaru komunikační sítě a na umístění v síti. Z vysokého indexu (skóre) c. lze jen částečně usuzovat na celkové vůdčí postavení individua ve skupině, rozhodně však lze potvrdit jeho rozhodující postavení v systému přenosu informací.

centrality centralité Zentralität centralità

Literatura: Bavelas, A.: (1950) Communication Patterns in Task-Oriented Groups. In: Cartwright, D.Zanders, A. eds.: Group Dynamics. New York 1968.

Miloslav Petrusek