Civilizovanost

civilizovanost – chování jednotlivce nebo společnosti, resp. hodnocení chování většinou, připisující c. dobré mravy, sebeovládání, schopnost dohody apod. V souvislosti s jednotlivcem pojem c. používal J. M. Voltaire, v souvislosti s hist. vývojem N. Elias. Termín je volně odvozen od pojetí civilizace jako nejvyššího stadia spol. vývoje, lišícího se od divošství a barbarství i vzory chování.

civilized state civilité Zivilisierung, Zivilisiertheit civilizzazione, incivilimento

Literatura: viz civilizace.

Jaroslav Krejčí