Délka života střední

délka života střední viz naděje dožití, úmrtnost