Dědek František

Dědek František

v Klech (okr. Mělník)
???

Po gymnaziálních studiích studoval lékařskou fakultu Karlovy univerzity v Praze (1933–37), studium však nedokončil a přešel na sociologii, estetiku a filosofii na filosofické fakultě. Kvůli uzavření českých vysokých škol absolvoval teprve v poválečném období (PhDr. 1945) a následně se stal asistentem sociologického semináře (1945–48). Z podnětu Josefa Krále zároveň zorganizoval studentský sociologický spolek Sociologický kruh posluchačů vysokých škol pražských (1945, oficiálně ustaven 1946), který pod Dědkovým vedením vydával populárně orientovaný časopis Kruh (1946, 1947–48). V rámci spolku i časopisu se Dědek snažil udržet otevřené diskusní prostředí a podílel se na obraně sociologie před výpady marxistických dogmatiků; podle odjinud nepotvrzené informace Čeňka Adamce byl přitom sám tajným členem KSČ. V poválečném období se Dědek současně stal členem Společnosti pro sociální bádání, než však mohlo dojít k rozvoji jeho vědecké osobnosti, bezprostředně po únoru 1948 odešel do exilu a jeho další osudy jsou neznámé.

Studie: Svrchovanost (Kruh 1946); Příčiny války (Kruh 1946); Volební kampaň (Kruh 1946); Sociologie je věda (Kruh 1946); Lidské skupiny (Kruh 1946); Charles Aram Ellwood (Sociální problémy 1947); Mínění a veřejné mínění (Veřejné mínění 1947); Statistika vědou, či metodou? (Kruh 1947/48).

Překlad: P. A. Sorokin: Krise našeho věku (TVD čs. obchodnictva, Praha 1948; pseudonym „František D. Ondřej“).

Zdeněk R. Nešpor