Kruh

Kruh (1946–1948)

Kruh 01.jpg

Časopis s podtitulem „Týdeník pro poznání soudobé společnosti“ vycházel v roce 1946 péčí Sociologického kruhu posluchačů vysokých škol pražských (celkem 49 čísel). Ve druhém ročníku (od prosince 1947 do května 1948) se stal měsíčníkem, podtitul byl změněn na „Hospodářský a sociální časopis“. Vyšlo však pouze šest čísel, v květnu 1948 byl časopis v souvislosti s komunistickým tažením proti sociologii úředně zastaven. Redaktorem časopisu byl po celou dobu jeho existence asistent Zdeňka Ullricha na pražské filosofické fakultě František Dědek.

Časopis přinášel krátké aktuální články spíše žurnalistického a osvětového charakteru, rozhovory, zkrácené verze přednášek i povídky. Kromě sociologie se orientoval také na politiku, informace ze zahraničí (vč. „exotických“ zemí) a kulturu, zhruba třístránkovými popularizačními pojednáními do něj přispívali také známější sociologové. Kruh publikoval i výsledky prvních pokusů o výzkumy veřejného mínění, část publikovaných článků tvořily překlady. Přestože časopis věnoval poměrně velký prostor nestrannému, až pozitivnímu představení marxismu a situace v Sovětském svazu, již v prvním ročníku musel čelit komunistickému ideologickému boji proti sociologii a později se neubránil likvidaci. Ve druhém ročníku sociologie ustupovala politickým, a především hospodářským otázkám. Akademicky závažnější texty v Kruhu publikovali především Čeněk Adamec, František Dědek, Josef Král, Josef Laube, Vladimír Srb, Zdeněk Suda, Zdeněk Ullrich a Ivan Víden, vycházely zde i překlady zahraničních autorů.   

Zdeněk R. Nešpor