Dědičnost sociální

dědičnost sociální – termín, který zavedl G. Wallas (1913, 1919) v podstatě ve stejném významu jako pojem kultura. Většinou se uvádí, že zatímco dědičnost biol. znamená přenos znaků (zejm. fyzických) z jedné generace na druhou prostřednictvím genetické výbavy (chromozómů), znamená d.s. získání určitých spol. charakteristik prostřednictvím spol. postavení rodiny, do níž se subjekt d.s., dítě, narodí. Podle R. T. La Pierra (1946) soc. dědictví determinuje rozsah, v němž se prosadí genetické potence. Specif. povaha d.s. závisí na době, místě a okolnostech zrození. Mezi genetickou a d.s. neexistuje konstantní vztah. Existují však názory, že spol. změny mohou rezultovat z velkého podílu nadaných jedinců dané populace. Termín d.s. se v současné s-gické literatuře používá jen sporadicky, prakticky byl nahrazen pojmy sociální kapitál a kulturní kapitál.

social heredity hérédité sociale Sozialerblichkeit ereditarietà sociale

Literatura: Ogburn, W. F.Nimkoff, M. F.: A Handbook of Sociology. London 1947.

Milan Nakonečný