Demokracie sociální

demokracie sociální – v čes. zemích zpravidla označení polit. strany, ale ve svět. literatuře často charakteristika spol. soustavy, demokr. vládní formy, při níž je ústavně a institučně zajištěna ochrana soc. slabých. Jde zejm. o komprehenzívní zdravotní a starobní pojištění, péči o rekvalifikaci v nezaměstnanosti, svobodu odborů a právo na stávku (zpravidla modifikované s ohledem na uživatele soc. a jiných veř. služeb), daňovou progresi (procento zdanění stoupá s výší příjmů) a usměrňování finanční politiky ke zvýšení zaměstnanosti. Někdy se též pod pojem d.s. zahrnuje tzv. hospodářská demokracie.

social democracy social-démocratie Sozialdemokratie socialdemocrazia

Literatura: Holden, B.: Understanding Liberal Democracy. Oxford 1988; Keane, J.: Public Life and Late Capitalism. Cambridge 1984.

Jaroslav Krejčí