Demologie

demologie – (z řec. démos = lid, logos = rozum, vědění, nauka) – věda o obyvatelstvu. Tento termín, který doporučil místo demografie v r. 1871 něm. statistik Ch. L. E. Engel, se však neujal (podobně jako populacionistika). Měl naznačit symetričnost s pojmy, jako je biologie, s-gie apod., a zdůraznit vědeckost oboru, tedy to, že nejde o pouhý popis procesů, ale o zkoumání jejich podstaty. Termín d. používal např. G. von Mayr.

demology démologie Demologie demologia

Zdeněk Pavlík